Nieuw ouderschapsplan

Onderzoek en evaluatie ouderschapsplan

Dat het verplichte ouderschapsplan bij scheiding 15 jaar bestaat, is onlangs voor mijn beroepsvereniging vFAS aanleiding geweest om het plan te evalueren en bij te stellen. Het nieuwsbericht van de vFAS en het onderzoek vind je via https://www.verenigingfas.nl/nieuws/betrek-kinderen-bij-opstellen-ouderschapsplan. Ouders ervaren het ouderschapsplan als een welkome leidraad in een moeilijke periode. Meer dan de helft van de gescheiden ouders vindt het zelfs een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Opvallend is dat kinderen in 56% van de gevallen niet betrokken worden bij het maken van de afspraken voor het ouderschapsplan. Dat zou ik met de vFAS graag anders zien.

Model ouderschapsplan

De wijzigingen in het ouderschapsplanmodel van de vFAS heb ik vertaald in mijn eigen model en dat ouderschapsplan deel ik graag met je: Ouderschapsplan 2023. In begrijpelijke bewoordingen staan in dit model alle afspraken die jullie als ouders voor jullie kinderen moeten maken. Meer achtergrond en toelichting vind je via https://online.fliphtml5.com/ogkpq/ytpj/#p=10.

En hoe betrek je de kinderen dan? Bijvoorbeeld door de KIES plannen

De organisatie Kinderen In Een Scheiding (afgekort KIES, http://www.kiesvoorhetkind.nl) zet zich in voor kinderen in echtscheidingssituaties. Zij verzorgen o.a. trainingen voor kinderen en jongeren en maken zich hard voor het horen en begeleiden van kinderen. KIES heeft Kindplannen gemaakt, die kinderen ondersteunen bij het maken van een ouderschapsplan. Deze plannen zijn op maat, met een versie voor kleuters van 4-6 jaar, voor kinderen van 7-12 jaar en voor jongeren van 13 – 17 jaar. Zie: KIES Kindplan 13-17 jaar KIES Kindplan 7-12 jaar KIES Kleuterplan en kijk ook eens naar de hele rake ouderbelofte: KIES ouderbelofte.

In gesprek met de kinderen

In mijn mediationpraktijk staat het gesprek dat ik voor met de kinderen van mijn cliënten centraal. Zonder uitzondering wordt dit gesprek als waardevol ervaren.  In een aantal blogs geef ik inzage in wat in die gesprekken aan de orde komt: https://www.rechtaantafel.nl/category/blogs/

Hoe mooi zou het zijn als kinderen zich meer en meer gehoord voelen in een scheidingssituatie. Hier draag ik graag aan bij.