Stop die vechtscheiding: tips voor de omgeving

Stop die vechtscheiding! Tips de omgeving van vechtscheidende ouders

Geïnspireerd op Lieve Cottyn 

In vervolg op de tips voor de ouders die vastzitten in een vechtscheiding, hier wat tips voor de omgeving van die ouders. Hierbij baseer ik mij op een ontzettend boeiende lezing van Lieve Cottyn. Lieve Cottyn was destijds verbonden aan de Interactie Academie in Antwerpen,. Hoewel de lezing inmiddels al een aantal jaren geleden was, is de inhoud (helaas) nog steeds actueel.   

Voor de omgeving:  

 • Door mee te praten over hoe slecht, naar en onmogelijk de ander is, houdt ook u het conflict in stand. Daarmee laat u de persoon om wie u geeft, eigenlijk in de steek. Hoe zou het zijn om eens te zeggen: ‘Ja, kan allemaal wel zijn maar hij/zij blijft wel de vader/moeder van jullie kinderen’? Probeer niet inhoudelijk in het conflict mee te gaan, maar er buiten te blijven staan. Geef niet iemand de schuld: het conflictpatroon is het probleem.  
 • Probeer eens met de persoon om wie u geeft te bedenken hoe het zou zijn om zonder hulpverlening door het leven te gaan.  
 • Leef je in in het leed en de last die het conflict veroorzaakt en heb het daar samen over. Verplaats je in de kinderen en probeer vanuit hen het gesprek met de ouder aan te gaan. De ouder die in het conflict verwikkeld zit, ziet het kind eigenlijk niet meer en heeft al helemaal niet door hoe heftig het kind onder de ruzies gebukt gaat. Kijk samen of het anders kan. Hoe kunnen jullie samen het kind beter ondersteunen?  
 • Probeer de volgende vuistregels met de ouder te bespreken:  
  • Goed ouderschap betekent dat je je kind gunt om van beide ouders te houden 
  • Kinderen tellen de dagen of uren niet dat ze bij de ene of de andere ouder zijn; ouders die dit doen gaan uit van hun eigenbelang en niet vanuit het belang van het kind 
  • Bij kinderen in conflictsituaties is de angst dat zij iets doen dat de ouder kwetst groot. Zij gaan zorgen voor de ouder (in plaats van dat de ouders voor de kinderen zorgen) en de situatie wekt stiekem gedrag in de hand. Kinderen die zich afzetten en ruzie met de ouders maken, reageren normaal op een abnormale situatie. Kinderen hoeven hun ouders niet te pleasen. De kinderen die volgzaam zijn, zijn de kinderen waar je je zorgen over moet maken. Probeer de kinderen te helpen door een manier te vinden om aan de ouders terug te koppelen wat er niet goed gaat.  
  • Kinderen willen niet kiezen tussen de beide ouders. Door het contact te verbreken met de andere ouder, manoeuvreer je het kind in een onmogelijke positie. Het kind zal zich het liefste in twee willen delen om de beide ouders maar een plezier te blijven doen.  
  • Het belang van het kind zie je niet terug in hoe de zorgverdeling is geregeld. Het gaat erom hoe de beide ouders met elkaar omgaan en hoe zij het kind ondersteunen. De contactregeling moet uitgaan van de kinderen en wat goed voor hen is.  
 • U hoeft het conflict niet te stoppen of op te lossen! 

Heb je vragen of wil je weten wat ik als scheidingsmediator of familierechtadvocaat voor je kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011. Kijk ook voor meer informatie en artikelen op www.rechtaantafel.nl.