Beiden een eigen advocaat

Mediation lukt niet altijd. Ook onderling overleg lukt niet altijd. Er kunnen ook andere redenen zijn om liever een eigen advocaat in te schakelen. Ook dan kan ik je helpen, ik sta je dan bij als alleen jouw belangenbehartiger. Tijdens het eerste gesprek nemen we de voorgeschiedenis door en hoe het tot een scheiding gekomen is. We bespreken hoe je er nu voor staat, hoe het met de kinderen gaat, hoe de financiën lopen en waar de knelpunten zitten. Vervolgens bekijken we wat er geregeld moet worden. Hoe kan jij weer goed verder? Wat heb je nodig? Wat hebben de kinderen nodig? De belangrijkste vraag daarbij is: hoe gaan we daar komen? De strategie stemmen wij samen af. Mijn intentie is te allen tijde om eerst met de andere advocaat het overleg op te zoeken.

Vaak lukt het om een zogenaamd 4-gesprek te plannen, waarbij jij, ik, je partner en diens advocaat aansluiten om in dat gesprek zoveel mogelijk concrete afspraken te maken. Ook van die afspraken kan een echtscheidingsconvenant worden gemaakt, dat ter bekrachtiging aan de rechtbank kan worden voorgelegd. Lukt dat niet, dan zullen de geschilpunten in een procedure bij de rechtbank aan de orde komen. Ook dan heb ik jouw belangen voor ogen.

 

rechtbank-gang

Onder het kopje ‘Wat kost het?’ vind je meer informatie over de kosten.

Top