Ondernemer en echtscheiding: wat kan er allemaal mis gaan?

 

Ondernemer en echtscheiding: wat kan er allemaal mis gaan?

Dat je als ondernemer kwetsbaar bent, zal niemand ontkennen. Als teler zit je met je handen in het haar bij weerswaarschuwing code oranje en als eigenaar kinderopvang blijf je aan de gang met gewijzigde regelgeving. Wat nu als je als ondernemer gaat scheiden? De beste tip voor scheidende ondernemers is het inschakelen van de echte deskundigen die van de hoed en de rand weten. Hier een voorbeeld van hoe het mis kan gaan.

Casus

De man is ondernemer en raakt in een echtscheidingssituatie verwikkeld. De advocaat van de vrouw schakelt een accountant in, met het verzoek haar te assisteren in het beoordelen van de financiële gegevens. Zij stuurt de accountant wat (concept) jaarstukken en de belastingaangifte 2015 van de man. Het is de advocaat van de vrouw er natuurlijk om te doen dat de man zich een hoger inkomen zou kunnen toerekenen dan hij gewend was te doen, gezien het resultaat en de reserves in de onderneming. De mogelijke partner- en kinderalimentatie kan hierdoor hoger uitvallen, dan wanneer je van het inkomen van de man in het verleden uitgaat.

De accountant zet e.e.a. op een rij. Hij legt verbanden tussen de diverse posten en schrijft letterlijk aan zijn opdrachtgever (let wel, dit is de advocaat van de vrouw): ‘Ik onderstreep uw conclusie dat het salaris van de heer (X) hoger zou kunnen zijn dan hetgeen nu wordt opgenomen (…).’ Dit advies wordt integraal opgenomen in de processtukken van de vrouw en ter beoordeling voorgelegd aan de rechter.

Klacht van ondernemer over handelen accountant

De man neemt contact op met deze accountant en laat weten dat diens constateringen onjuist waren. Hij verwijt de accountant dat hij de vragen van de advocaat van de vrouw feitelijk had moeten antwoorden en dat op basis van de voorhanden zijnde gegevens geen deugdelijk antwoord gegeven kon worden op haar vraag. Als intern deze klacht niet afdoende wordt opgelost, wendt de man zich tot de Accountantskamer.

De accountant reageert in de tuchtzaak bij de Accountantskamer op de klachten door te wijzen op de advocaat, die scherpere bewoordingen heeft gebruikt en tot meer stellige conclusies kwam dan hij. Ook meende hij dat het voor de rechter, de betrokken advocaten en partijen helder was dat er nog stukken aangeleverd moesten worden. Dit verweer mocht de accountant niet baten. De Accountantskamer heeft weinig goeds over voor het handelen van deze accountant.

Uitspraak Accountantskamer

De Accountantskamer wijst op de ‘vaste jurisprudentie van de tuchtrechter dat door een accountant in rapportage opgenomen conclusies een deugdelijke grondslag dienen te hebben en zulks temeer geldt, indien de rapportage mede bedoeld is om in een gerechtelijke procedure te worden overgelegd, althans de accountant erop bedacht dient te zijn dat zijn rapportage door zijn opdrachtgever in het geding zal worden gebracht’. Door geen duidelijk voorbehoud te maken in zijn advies maar wel kenbaar te maken dat het salaris van de ondernemer hoger zou kunnen worden vastgesteld, heeft de accountant wat de Ondernemerskamer betreft in strijd met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. Juist omdat het een echtscheidingsprocedure betrof, had de accountant waakzamer en zorgvuldiger in zijn bewoordingen moeten zijn. Aan de accountant wordt een waarschuwing opgelegd. Bron: http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2017_40

Kortom: 

Zorg er als scheidende ondernemer voor dat je een deskundige accountant EN een gespecialiseerde familierechtadvocaat in de arm neemt, die jouw en elkaars taal spreken. Alleen dan kan je voorkomen dat de rechtbank op basis van onzorgvuldige informatie aan jou financiële verplichtingen oplegt die soms maar moeilijk zijn recht te trekken, met alle gevolgen van dien.

Heb je vragen of wil je weten wat ik als advocaat of scheidingsmediatior voor je kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011. Kijk ook voor meer informatie en artikelen op www.rechtaantafel.nl.

‘Onze scheiding geef ik een 7. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het cijfer dat ik ons huwelijk zou geven’.

© Eric van den Elsen

‘Onze scheiding geef ik een 7. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het cijfer dat ik ons huwelijk zou geven.’

Dit laat Kluun weten in het tijdschrift Jan nr. 7, juli 2017. Een mooi en intiem verhaal van hoe twee mensen in hun huwelijk vooral hun eigen leven leidden en het met name voor de buitenwereld goed voor elkaar hadden. Kijk je verder dan alleen naar de buitenkant, dan gaat het om twee mensen die elkaar in essentie niet gelukkig maken. Hij heeft prachtige tips voor mensen die overwegen uit elkaar te gaan. Deze zet ik voor je op een rij:

  1. Blijf niet voor de kinderen bij elkaar

Kluun vertelt het volgende over wat hij heeft geleerd van de relatietherapeut:

‘De gelukkigste kinderen zijn kinderen van wie de ouders een gelukkig huwelijk hebben.
De op één na gelukkigste kinderen zijn kinderen van wie de ouders een gelukkige scheiding hebben.
Daarna komen de kinderen van wie de ouders een ongelukkig huwelijk hebben.
En als laatste de kinderen van wie de ouders een ongelukkige scheiding hebben.’

De therapeut liet vervolgens Kluun en zijn echtgenote kiezen. Zijn jullie eenmaal zover dat een scheiding het onderwerp van gesprek is? Maar houdt de gedachte dat je voor kinderen – kost wat het kost – bij elkaar moet blijven bezig? Laat dan dit advies van de therapeut op je inwerken. Graag praat ik met jullie verder over hoe de scheiding voor de kinderen en voor jullie beiden harmonieus kan verlopen.

  1. Afscheid van je ex-partner betekent niet ook afscheid van de kinderen

Kluun vertelt in het artikel dat het afschuwelijk was om aan de kinderen te vertellen dat hij en zijn toenmalige echtgenote gingen scheiden, maar dat het ergste daarna wel meteen voorbij was. Hij heeft zich er hard voor gemaakt om een plek te creëren waar de kinderen graag zijn. Kluun beschrijft ook de zoektocht naar welke vorm van contact onderling prettig is, als je eenmaal uit elkaar bent gegaan. Veel samen ondernemen als ‘gezin’ kan voor de kinderen verwarrend zijn, maar elkaar vermijden op belangrijke momenten als afzwemmen en verjaardagen wil je ook niet. Het gaat erom dat je elkaar precies die ruimte dan wel afstand geeft, waar iedereen zich fijn bij voelt.

In mijn praktijk heb ik veel ervaring opgedaan met hoe je het de kinderen vertelt dat jullie uit elkaar gaan. In mediations is het voor mij standaard om ook met de kinderen zelf het gesprek aan te gaan. Het gaat immers vooral om hun!

  1. Wat je ook doet, zorg dat je er samen uitkomt

Kluun heeft het advies van een vriendin om hoe dan ook, niet met de scheiding bij de rechter terecht te komen, ter harte genomen. Een wijs advies, als je het mij vraagt. Daar waar het lukt om beslissingen over financiën en – veel belangrijker nog – kinderen in eigen hand te houden, moet je dat altijd doen. Kluun zegt hierover: ‘Ik zal niet in detail treden over de financiële afwikkeling van mijn scheiding, maar zowel mijn ex als ik vind dat de ander er beter uit is gekomen. Een wijs man zei eens dat dit het kenmerk is van een goede overeenkomst.’ Met die wijze man kan ik hartgrondig instemmen: een goed compromis schuurt altijd een beetje, aan beide kanten. Anders is het geen goede compromis.

De tips van Kluun sluiten volledig aan bij mijn zienswijze wat nu goed scheiden is.

Heb je vragen of wil je weten wat ik als advocaat of scheidingsbemiddelaar voor je kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011. Kijk ook voor meer informatie en artikelen op www.rechtaantafel.nl.

Bron: https://www.jan-magazine.nl/psyche/vertrouwelijk/artikel/kluun-over-zijn-scheiding-ik-geef-mijn-scheiding-een-hoger-cijfer-dan-mijn-huwelijk