Vijf dingen die je niet moet doen bij een scheiding

Er zijn een aantal dingen die je beter niet kunt doen wanneer je gaat scheiden. Lukt het je om deze fouten te vermijden, dan is de kans groter dat je goed door deze moeilijke periode heen komt. We zetten de vijf grootste fouten voor je op een rijtje, doe er je voordeel mee.

1. Je kinderen betrekken bij jullie scheiding

Laten we meteen bij de belangrijkste beginnen: betrek nooit je kind(eren) bij het conflict tussen jou en je partner. Het is voor kinderen al moeilijk genoeg dat hun ouders uit elkaar gaan. Belast ze niet met jullie conflicten en ergernissen en let erop dat je niet slecht over jouw partner praat waar de kinderen bij zijn. Vergeet niet dat jullie ook na de scheiding, als ouders de gezamenlijke zorg over jullie kinderen hebben.

2. Je teveel door emoties laten leiden

Een scheiding is een stressvolle en ingrijpende gebeurtenis. Heel begrijpelijk dat emoties soms de overhand hebben. Zorg ervoor dat je je emoties in de hand hebt wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen. Alle beslissingen die je neemt hebben gevolgen voor de toekomst. Ben je te emotioneel, stel een beslissing dan even uit. Beslis pas al je alles hebt overwogen, zodat je een rationele keuze kunt maken. Maak een pas op de plaats als je dat nodig hebt.

3. Geen hulp vragen

Een echtscheiding is voor alle betrokkenen moeilijk. En in zo’n onzekere situatie, is het lastig om alles in je eentje op te lossen en te regelen. Wees niet bang om hulp te vragen. Familie, vrienden en buren kunnen je emotioneel bijstaan, maar ze kunnen ook helpen met heel praktische zaken, zoals een verhuizing of oppas voor de kinderen. Kom je er niet uit, laat je dan bijstaan door een professional. Een psycholoog kan je helpen om de emotionele gevolgen van de echtscheiding te verwerken. Daarnaast helpt de mediator je bij het maken van goede afspraken en bij de juridische afwikkeling van jullie scheiding.

4. Steeds opnieuw het conflict aangaan

Een scheiding is in korte tijd te regelen. Het komt echter voor dat stellen jaren na hun scheiding nog steeds aan het procederen zijn. Vaak komt dat doordat geen van beide ex-partners het op kan brengen de ander iets te gunnen. Bedenk voor jezelf wat voor jou écht belangrijk is en geef op de minder belangrijke punten toe. Neem een beetje afstand, probeer het contact te minimaliseren en hou het feitelijk. Dit zal ertoe leiden dat het scheidingsproces minder pijnlijk is en dat je eerder weer aan je eigen toekomst kunt werken.

5. In je scheiding vast blijven zitten

De tijd lijkt even stil te staan als je middenin een scheiding zit. Jouw wereld staat op z’n kop en je hebt tijd nodig om alles te verwerken. Pas alleen op dat je niet in deze situatie vast blijft zitten. Ga erop uit, onderneem nieuwe activiteiten en ontmoet nieuwe mensen. Zie je scheiding niet alleen als een sluitstuk van een bepaalde periode, maar ook als start van nieuwe mogelijkheden.

Hopelijk helpen deze tips je door de scheidingsprocedure heen. Heb je vragen of wil je weten wat ik als advocaat of scheidingsmediatior voor je kan doen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via mariska@rechtaantafel.nl of 06-23479011.

Wanneer heb je als vader recht op omgang?

Dat je de biologische vader bent van je kind, betekent niet automatisch dat je na een scheiding ook recht op omgang hebt. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag in welke situaties een vader na een scheiding recht heeft op omgang met zijn kind, zetten we het even voor je op een rij.

Ouderlijk gezag: recht op omgang

Als je als ouder het ouderlijk gezag over je kind hebt, heb je volgens de wet recht op omgang. Er zijn verschillende manieren waarop je met het ouderlijk gezag belast kan worden:

  1. Door huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en krijg je samen een kind, dan is automatisch geregeld dat vast komt te staan wie de juridische ouders van het kind zijn. Ook worden de beide ouders automatisch belast met het ouderlijk gezag. Hier hoeven de ouders niets voor te doen. Ook na een scheiding, houden de beide ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag. Het recht op omgang met het kind staat hiermee vast.

  1. Door erkenning en aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag

Heb je een samenlevingscontract met jouw partner en krijgen jullie samen een kind, dan moet je je kind eerst erkennen. Datzelfde geldt ook als er geen samenlevingsovereenkomst is. Door de erkenning wordt je juridisch vader en kun je samen met de moeder van het kind gezamenlijk gezag aanvragen. Dat kan tegenwoordig al online, zie: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag

Is de leeftijd van het kind tussen de twaalf en zestien jaar, dan moet het kind ook toestemming geven voor de erkenning.

Geen ouderlijk gezag, toch recht op omgang

Er zijn een aantal situaties waarbij je geen ouderlijk gezag nodig hebt voor recht op omgang. Dat is bijvoorbeeld het geval als de juridisch vader met de moeder afspraken heeft gemaakt over de omgang met het kind, of als de rechtbank een regeling heeft vastgelegd. Ook al is er geen sprake van ouderlijk gezag, deze afspraken moeten worden nagekomen. Op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kan een vader ook het recht op omgang krijgen wanneer er sprake is van ‘family life’, ‘intended family life’ en ‘private life’. Het gaat dan om een nauwe persoonlijke betrekking met het kind:

Als er een nauwe persoonlijke band tussen de vader en het kind bestaat, kan de rechtbank bepalen dat de vader recht op omgang heeft. Er is sprake van een nauwe persoonlijke band, oftewel family life, wanneer de vader bij de geboorte aanwezig was en daarna geprobeerd heeft om omgang met het kind te hebben.

Heb je als vader vanaf de geboorte contact of omgang gewild, maar heb je dat door omstandigheden niet kunnen realiseren, dan spreken we van intended family life. Hierbij heeft de andere ouder in de meeste gevallen de omgang tussen de vader en het kind tegengehouden. Dus ook al was er nooit contact tussen de vader en het kind, dan kan de rechtbank toch bepalen dat de vader recht op omgang heeft.

Als er nooit sprake is geweest van family life of intended family life, dan kan de rechter het recht op omgang baseren op private life. Als vader moet je dan aannemelijk maken dat er bijkomende feiten of omstandigheden zijn die aantonen dat de omgang met het kind een belangrijk deel van het privéleven van de vader uitmaken.

Inperking door de rechter

Realiseer je echter dat ook al heb je op basis van al het bovenstaande recht op omgang, dit recht kan worden ingeperkt. Wil de rechter het recht inperken, dan moet hij aangeven door welke zwaarwegende concrete feiten en omstandigheden de omgang niet in het belang van het kind is.

Door alle verschillende situaties en omstandigheden blijft het een ingewikkeld verhaal. Neem vooral contact op om jouw specifieke situatie te bespreken via mariska@rechtaantafel.nl of bel 06-23479011.