Tips voor betrokkenen bij een vechtscheiding

Als een familielid, vriend(in) of bekende midden in een vechtscheiding zit, is dat lastig. Je maakt je zorgen om de kinderen, die erbij betrokken zijn. Maar hoe ga je daar als omstander mee om? Moet je iets doen of moet je je er vooral niet mee bemoeien? De campagne ‘voor een veilig thuis’ geeft een aantal tips:

Praat met de familie en vrienden

Misschien heb je het idee dat je je er beter buiten kunt houden of dat je niets voor ze kunt betekenen. Toch kan je door er te zijn of door simpele, praktische hulp te bieden de ouders al een heel eind op weg helpen. Het is daarbij belangrijk om geen kant te kiezen, je bent er om ze te steunen. Bespreek als omstander de situatie met familie, vrienden en eventueel met de ouders en hun kinderen. Het doel is om samen te zoeken naar oplossingen. Je wilt antwoord op de vraag “Hoe kan ik jullie helpen?”

Praat met de ouders

Wijst één van de ouders de andere ouder af, dan kan ook het kind zich afgewezen voelen. Ga een gesprek met de ouders aan en vertel wat de scheiding volgens jou bij het kind teweeg brengt. Denk er daarbij aan dat je begrip toont en het verdriet erkent. Jij blijft zo onpartijdig mogelijk. Je beschuldigt niemand, maar je spreekt jouw zorgen uit en je wilt hulp bieden. Jij kunt de problemen niet oplossen, maar als ouders zich gesteund voelen, kunnen zij hun kind ook beter steunen.

Zorg dat je er bent voor het kind

Kinderen verwerken een scheiding beter als ze het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. Door verdriet, boosheid en verwarring zijn de ouders minder beschikbaar. Geef aan dat jij er bent voor de kinderen, vraag hoe het met ze gaat en wat je voor ze kunt doen. Ook hierbij blijf je onpartijdig. Praat, luister en kijk wie of wat eventueel zou kunnen helpen bij problemen. Vaak helpt het als kinderen met hun vragen en emoties terecht kunnen bij andere volwassenen. Biedt aan om wat leuks te gaan doen met het kind, zodat het even weg is uit een huis vol spanningen.

Probeer invloed uit te oefenen op het verzachten of stoppen van het conflict

Jaarlijks hebben ruim tienduizend kinderen te maken met de nadelige gevolgen van een problematische scheiding. Conflicten in een thuissituatie zijn schadelijk voor een kind. Zelfs als de ouders denken dat ze in het belang van het kind handelen. Probeer als omstander de harmonie tussen partijen op te zoeken. Lukt het de ouders niet om een conflict op eigen kracht op te lossen, adviseer ze dan om een professional in te schakelen. Een mediator houdt het gezamenlijk belang voor ogen en helpt de ouders om constructief op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor iedereen. Hierdoor blijven de ouders samen in gesprek, waardoor het kind minder last heeft van de scheiding.

 

Kortom, aarzel dus niet. Ook als omstander kun je een rol spelen in een vechtscheidingssituatie. Help voorkomen dat het uit de hand loopt en wijs ze tijdig op de hulp die een mediator kan bieden.

Heb je invloed op de hoogte van advocaatkosten?

Dat heb je zeker! Je kunt er zelf voor zorgen dat de tijd die een advocaat bezig is met jouw zaak overzichtelijk blijft. Maar hoe behoud je zicht op de hoogte van je advocaatkosten?

Een aantal tips:

 • Een familierechtadvocaat heeft altijd veel gegevens nodig. Niet alleen de BSN-gegevens van alle betrokkenen incl. de kinderen, maar ook alle voornamen, geboortedata, geboorteplaatsen, huwelijksdatum en huwelijksplaats en adresgegevens. Maak een overzichtelijke lijst met deze gegevens en neem die dus mee.
 • Vraag daarnaast op voorhand aan jouw advocaat een lijstje met stukken en informatie die hij/zij nodig heeft voor jouw scheiding. Maak kopieën van deze stukken, leg ze op volgorde en neem ze mee naar de afspraak.
 • Zorg dat je voorbereid bent. Lees mijn artikel “Ik ga scheiden: wat moet ik doen?, lees een boek over scheiden en zoek alvast de dingen die je bezighouden uit.
 • Zet voor jezelf op papier wat jouw eigen wensen en ideeën zijn. Weet je al wat je graag geregeld wilt hebben voor de scheiding en voor de kinderen?
 • Als het kan, regel dan zoveel mogelijk dingen samen met je partner. Maak een verdeling van de inboedel of laat de woning alvast taxeren.
 • Vraag jouw advocaat om een model-ouderschapsplan en bespreek die met je partner.
 • Maak onderscheid tussen korte termijn onderwerpen en meer lange termijn onderwerpen.
 • Maak afspraken met je advocaat over de bereikbaarheid: op welke momenten kan je het beste bellen of e-mailen?
 • Bedenk alvast wat je je advocaat wilt vragen en zet dat op papier.
 • Vraag om een begroting van de kosten en vraag jouw advocaat om een tussentijdse opgave van de reeds gemaakte kosten.
 • Zet je advocaat alleen in voor juridische zaken. Zoek emotionele steun bij familie en vrienden.

Maak je gebruik van deze tips, dan benut je optimaal de diensten van je advocaat en beperk je waar mogelijk de kosten!

Kun je ook scheiden zonder advocaat?

Er zijn situaties waarin je geen advocaat nodig hebt om te scheiden. Dit hangt af van je burgerlijke staat en de omstandigheden. We spreken van een scheiding wanneer je uit elkaar gaat na een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, maar ook na ongehuwd samenwonen, met of zonder samenlevingscontract.

Huwelijk

Ben je getrouwd, dan kun je je echtscheiding alleen regelen met de hulp van een advocaat. Alleen advocaten mogen namelijk echtscheidingsverzoeken voorleggen aan een rechter.

Bij een echtscheiding is het dus verplicht om minimaal één advocaat in te schakelen. Samen naar een advocaat-mediator kan natuurlijk ook. Ga je naar een mediator die niet ook advocaat is, dan zal de mediator alsnog een advocaat in moeten schakelen. Het is dus makkelijker om gelijk naar de advocaat-mediator te gaan, zodat je maar één loket hoeft aan te doen.

Of mediation voor jullie geschikt is, hangt af van de situatie. Lukt het om in goed overleg afspraken te maken, dan is mediation vaak de beste manier. Ook als er kinderen in het spel zijn, is het raadzaam om door middel van mediation te scheiden. Vanwege de kinderen heb je nog lang met elkaar te maken, waardoor het samen maken van goede afspraken extra waardevol is.

Geregistreerd partnerschap

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap, kunnen jullie het samen eens worden èn zijn er geen kinderen onder de 18 jaar in het spel, dan heb je in principe geen advocaat nodig. De ontbinding van jullie geregistreerd partnerschap hoeft dan niet voorgelegd te worden aan een rechter. Je hebt nog wel een advocaat (of een notaris) nodig voor de ondertekening van jullie verklaring. Het is wel raadzaam om de afspraken die jullie samen maken vast te leggen in een overeenkomst. Uiteraard kan de advocaat-mediator behulpzaam zijn bij het maken van deze afspraken.

Kun je het samen niet eens worden over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap? Dan kan je niet anders dan een rechter inschakelen. Hierbij heb je te allen tijde een advocaat nodig. De procedure is dan gelijk aan die van een echtscheiding.

Hebben jullie minderjarige kinderen? Of hebben jullie samen het gezag over minderjarige kinderen? Dan moeten jullie niet alleen een ouderschapsplan maken,  maar ook de  ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechtbank laten lopen. Ook in die situaties moet je je laten bijstaan door een advocaat.

Ongehuwd samenwonen (met of zonder samenlevingscontract)

Als jullie het samen eens zijn over de beëindiging van jullie samenlevingsrelatie, dan hoef je geen advocaat in te schakelen. Toch is het wel verstandig om een advocaat te vragen jullie afspraken na te kijken en vast te leggen.