Kinderverhoor: filmpje!

Als je als kind van 12 jaar of ouder in een familiezaak bent betrokken, krijg je van de rechtbank een uitnodiging om te worden gehoord. De rechtbank neemt een beslissing die jou als kind aangaat en wil daarom van jou horen hoe jij erover denkt. Dat hoeft niet spannend te zijn. Lees de onderstaande tips en bekijk het filmpje zodat je goed voorbereid bent.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rCD7ysWVl9c[/youtube]


Waar is een kindgesprek?

Het kindgesprek vindt altijd op de rechtbank plaats. Misschien ben je er wel eens geweest met een open dag of om een strafzaak bij te wonen? Bij deze rechtbank loopt ook de procedure waarbij jij betrokken bent. Met de uitnodigingsbrief meldt je je bij de ingang van de rechtbank. Daarna ga je de beveiligingspoortjes door en loop je door naar de goede wachtruimte. Als je de bode laat weten dat je er bent, dan weet de bode ook wie je bent en voor wie je komt. De bode roept je naam op als het tijd is om bij de rechtszaal naar binnen te gaan.

Wie is bij het kindgesprek aanwezig?

Alleen jij praat met de rechter. Je ouders, de eventuele gezinsvoogd, de advocaten en alle andere volwassenen die verder betrokken zijn, zijn niet welkom. Als je door iemand wordt gebracht, blijft diegene wachten op de gang. De rechter is soms een man, maar vaak een vrouw. Bij sommige rechtbanken draagt de rechter een toga, maar vaak wordt de toga bij het kinderverhoor achterwege gelaten. Wel is de griffier aanwezig. De griffier maakt aantekeningen van het gesprek tussen jou en de rechter.

Wat gaat de rechter vragen?

De rechter zal je vragen hoe het met je gaat, hoe het op school gaat, hoe het thuis gaat, wat voor jou belangrijk is en hoe je denkt over de zaak waar je bij betrokken bent. Nooit zal de rechter vragen wie van je ouders je het liefste vindt of bij wie je wilt wonen. Het is belangrijk dat jij zegt wat jijzelf vindt, dus niet wat je denkt dat de rechter zou willen horen of wat jouw ouders willen dat je zegt. Zijn er bepaalde dingen waar je tegenaan loopt of waar je mee zit? Heb jij ideeën of bepaalde wensen waarmee rekening moet worden gehouden? Dat zal de rechter graag willen weten! De rechter wil graag een duidelijker beeld krijgen van de situatie waar je in zit, om zo een betere beslissing te kunnen nemen. Met de rechter spreek je af welke informatie hij/zij mag delen met je ouders. Je kunt ook zelf vragen stellen aan de rechter. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten.

Wat gebeurt er na het kindgesprek?

Na het kindgesprek en nadat de rechter met je ouders en hun advocaten heeft gesproken, zal de rechter een beslissing nemen. De rechter houdt daarbij rekening met iedereen, dus ook met wat jij hebt verteld. Je mag dus niet zelf beslissen, maar jouw mening telt zeker mee.

Is het kindgesprek verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Je mag zelf beslissen of je naar de rechtbank wilt komen. Als je niet wilt komen, maar het wel belangrijk vindt dat de rechter rekening houdt met jouw mening, dan kan je de rechtbank ook een brief sturen. Je kunt daarvoor het (email)adres gebruiken dat op de uitnodiging staat.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het schrijven van de brief aan de rechtbank of wil je meer weten over jouw rechten en plichten in jouw situatie, dan kan je contact opnemen met iemand van de kinderrechtswinkel. Je kunt daarvoor kijken op www.kinderrechtswinkel.nl. Je kunt ook gratis bellen met de kindertelefoon via 0800-0432.

 

Wettelijke indexering alimentatie

De vFAS heeft een online tool om de indexering van de alimentatie te berekenen: zie http://www.verder-online.nl/. Vul de datum in van de beschikking waarin de alimentatie is vastgelegd en de hoogte en het programma berekent de hoogte van de indexering in de daarop volgende jaren. Jaarlijks wordt de indexering bekend gemaakt door het Ministerie. Vanaf 1 januari 2016 is de indexering 1,3 %.

Ik ga scheiden: wat moet ik doen?

Scheidingsmelding
Meld de ander dat je wilt scheiden. Ga hierover het gesprek samen aan, hoe moeilijk ook. De melding dat je wilt scheiden en dat er geen weg terug is, betekent voor de ander een begin. Zolang dat het de ander duidelijk is waarom het tot een echtscheiding moet komen, blijft er onbegrip en wantrouwen. De beslisser is in gedachten en soms al in doen en laten al vaak veel verder en dat is simpelweg niet in te halen. Gun de ander dan ook de tijd om het nieuws te laten zakken, maar wees duidelijk. Als je er zelf echt uit bent, wees dan geen zachte heelmeester. Twijfel je nog: wees daar ook eerlijk in en schakel hulp in! Er zijn diverse relatietherapeuten naar wie ik jullie kan doorverwijzen. Willen jullie samen of een van jullie meer informatie over wat een scheiding nu allemaal betekent, neem dan contact op.

Op welke manier gaan wij uit elkaar?
Allebei met een eigen advocaat? Of kiezen jullie er samen voor om naar een advocaat-scheidingsmediator te gaan? Lukt het om te overleggen, hoe lastig dat ook is? Kies dan een advocaat-scheidingsmediator. Maak een afspraak voor een kennismaking en kijk of het klikt.

Wat moet er allemaal geregeld worden?
Bij een scheiding komt veel kijken. Hoe doen we het met de kinderen? Hoe ziet onze financiële situatie eruit? Hoe sta ik er straks voor? De volgende stappen kunnen je helpen om een overzicht te krijgen:

– Vaststellen van het gezamenlijke vermogen:
Wat hebben we eigenlijk allemaal? Hoe staan we er nu voor? Wat is de waarde van alle bezittingen? Is er privé vermogen (bijvoorbeeld uit een erfenis met een uitsluitingsclausule)? Welke schulden zijn er?

– Inkomen:
Wat komt er binnen aan inkomen? Wat zijn onze lasten? Hoe zien mijn eigen lasten er straks uit? Voor welke tegemoetkomingen of toeslagen kan ik in aanmerking komen? Hoe los ik een tekort op? Is alimentatie aan de orde?

– Waar moeten we nog meer aan denken?
Is het vermogen helder en ook het inkomen voor nu en straks, dan komt de verdeling van de inboedel en het pensioen aan de orde.

Hoe verloopt de procedure?
Zijn de afspraken helder en compleet, dan ondertekenen jullie het echtscheidingsconvenant. Dat hecht de advocaat-scheidingsbemiddelaar aan het echtscheidingsverzoekschrift dat bij de rechtbank wordt ingediend. Kinderen boven de 12 jaar worden door de rechter opgeroepen om te worden gehoord door de rechter. Dit is een informeel gesprek waarin de rechter bij het kind informeert naar hoe het gaat en of er punten zijn waar de ouders rekening mee moeten houden. De rechtbank geeft de echtscheidingsbeschikking af, waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en het convenant opgenomen is als onderdeel van de beschikking. Vervolgens moet de echtscheiding nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiervoor teken je een akte van berusting/verzoek tot inschrijving. De advocaat-scheidingsbemiddelaar stuurt deze stukken naar de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas na inschrijving van de echtscheiding bij deze gemeente is de echtscheiding een feit.

Afronding
De woning kan nu bij de notaris worden overgedragen en de pensioenverzekeraars kunnen worden geïnformeerd.

Boekenlijst

Boekenlijst  Boekenlijst-2

Scheidingen in getal

In oktober 2015 presenteerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie het Factsheet scheidingen 2001 – 2014. Enkele opvallende cijfers en mijn visie daarop op een rij.

Tussen 2002 en 2014 is het aantal echtscheidingen gestegen van 34.000 naar 36.500 zaken. Omdat in maart 2009 de flitsscheiding is afgeschaft, zou dat de stijging na 2009 kunnen verklaren. De gedachte dat mensen tegenwoordig maar heel makkelijk het bijltje erbij neer gooien en het op een echtscheiding laten aankomen, is met andere woorden vandaag de dag niet meer waar dan voorheen.

Ongeveer 15 % van alle echtscheidingen worden door de rechtbank inhoudelijk behandeld. Dit zijn de procedures waarbij beide echtgenoten ieder een eigen advocaat hebben ingeschakeld. Dat betekent dat 85 % van de echtscheidingen verzoeken op gemeenschappelijk verzoek (of eenzijdig waarbij er geen verweer wordt gevoerd) betreffen, waarbij 1 advocaat voor beide echtgenoten het verzoekschrift indient met daarin de afspraken die de beide partijen hebben gemaakt.

In 2013 waren bij 57 % van de echtscheidingen een of meer minderjarige kinderen betrokken. Bij 77 % van de scheidingen waarbij kinderen betrokken waren, is de omgangsregeling in de beschikking vastgelegd. Dit percentage is door de jaren sterk toegenomen. Bij 82 % van de scheidingen in 2011 was er een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant opgenomen in de echtscheidingsbeschikking.

De volgende dalingen zijn opgemerkt:

  • aantal procedures voorlopige voorzieningen ;
  • aantal zaken over de omgang of invulling van de zorg voor de kinderen;
  • aantal procedures over kinderalimentatie;
  • aantal procedures over partneralimentatie, en
  • aantal hoger beroepsprocedures.

Natuurlijk is dit een goede ontwikkeling: procederen in het familierecht geeft maar zelden voldoening. Maar, is deze daling in al deze procedures te verklaren door bijvoorbeeld het hoge griffierecht? Of de hoge kosten van rechtsbijstand? Worden de conflicten nu beter opgelost door mediation?